ATT TÄNKA PÅ

De nämnda tiderna avser behandlingstiden och inte den totala tiden. Vi har inte räknat in tiden för mätning före och efter, eventuell fotografering, konsultation och träningsupplägg. Efter behandlingen bör man motionera för att behandlingen ska ge optimalt resultat. Valfritt om man vill köra på vår motionscyckel eller du vill ta en promenad eller träna på ditt gym.
Vid köp av kur ingår även kostrådgivning.

Räkna med dessa tider
20 min tar totalt 35 min
40 min tar totalt 60 min
60 min tar totalt 80 min

OMORPHIA 20 MED KAVITATION

Konsultation 30min kostnadsfritt
En behandling 40min 1.500kr
Kur 5 ggr x 40min     7.000kr
Kur 10ggr x 40min   13.500kr

En behandling 60min  1.800kr
Kur 5 ggr x 60min      8.350kr  5.000kr
Kur 10ggr x 60min    16.200kr 10.000kr

OMORPHIA 20 UTAN KAVITATION

Konsultation 30min kostnadsfritt
En behandling 20min  995kr
Kur 5 ggr x 20min     4.600kr
Kur 10ggr x 20min    8.950kr

En behandling 40min  1.300kr
Kur 5 ggr x 40min      6.050kr
Kur 10ggr x 40min    11.700kr