AtlasPROfilax fakta

atlas skull behindAtlas bär inte bara upp huvudet, utan är också nyckeln till RÖRLIGHET, BALANS OCH KONTROLL i ryggraden och i hela skelettet.

Den översta halskotan, atlas, är felroterad hos nästan alla människor. På grund av felrotationen är ryggmärgen, olika hjärnnerver och andra nervbanor utsatta för ett permanent tryck

Idag känner vi även till atlaskotans betydelse för vår hälsa och vår själsliga jämvikt. Atlas är porten genom vilka hjärnnerverna och mycket fina nervbanor, blodkärl, ryggmärg och ryggmärgsvätska banar sin väg ur det stora nackhålet. En felroterad atlas kan leda till insnörining, cirkulationsrubbningar och ett minskat eller felaktigt informationsflöde mellan huvudet och kroppen. Den sunda jämvikten kan rubbas. Felrotationen kan även leda till problem i ryggraden i sin helhet. Detta kan i sin tur påverka muskler, ögon, öron, käke, nerver, blodomlopp, jämviktsorgan och inre organ. Ryggraden måste dessutom kompensera atlaskotans felställning ända ner till iliosakralleden.

Eftersom varje kota står i relation till inre organ och till känslomässiga mönster kan en sådan snedvridning av vår inre axel även få psyket att förlora jämvikten. Befinner sig däremot atlas i sitt naturliga läge kan kroppen hitta fram till en ny dimension av hälsa. Detta ger oss möjligheten att inte bara gå upprätta utan också leva ett genuint "upprätt" liv.

En felställd atlas kan orsaka betydande negativa förändringar av kroppshållningen. Följdverkningarna är symtom som smärta i nacken, nackstelhet, ryggont, ryggskott, diskbråck, skolios, klämda ryggradsnerver, bäckenrotation, smärta i höftlederna, knäsmärta, miniskskador och andra knärelaterade besvär, skillnad i benlängd, yrsel, illamående, migrän, huvudvärk, spända käkar etc.

Celler och organ förnyas dock inte över en natt. Efter en korrigering av atlas med AtlasPROfilax Wellness-apparaten, svarar varje person på korrigeringen efter sitt individuella fysiska och psykiska tillstånd. De flesta får hälsan åter snabbt, medan det för andra - speciellt för de vars kroppar aldrig riktigt fungerat ordentligt eller saknar full kapacitet från början - krävs mer tålamod.

ct scanInom snar framtid kommer vår gemensama hemsida om AtlasPROfilax att uppdateras med mycket mer information. Bland annat kommer du att kunna läsa mer om forskning man gjort på atlaskorrigeringar. Om du förstår latinamerikanska eller italienska så kan du redan nu läsa en del här. Just nu håller man på att översätta hemsidorna till engelska och därefter till svenska.

www.atlasprofilax.la

www.atlasprofilax.it

www.atlasprofilax.ch (här kan du välja svenska men det finns inte lika mycket information som den översta länken. Mer information kommer inom snar framtid).