FÖRELÄSNING S:T GÖRANS SJUKHUS

FÖRELÄSNING S:T GÖRANS SJUKHUS

FÖRELÄSNING PÅ S:T GÖRANS SJUKHUS
nov 2013

Var på en väldigt intressant seminariedag den 8e nov 2013 på S:t Görans sjukhus. Lyssnade på följande föreläsningar;

"De kroniskt smärtsjuka - sjukvårdens parias" - Jan Lidbeck
"Sambandsbedömning, rättsliga processer i personskadeärenden" - Tomas Timander
"Läkarens roll som sakkunnig i personskademål" - Gunilla Bring
"Dynamisk rörelse flouroscopy (DMX) och upprätt MRI i syfte att undersöka pathoanatomi och patofysiologi av kronisk smärta efter whiplashtrauma" - Scott Rosa
"Kan stabiliserande kirugi ha en plats i behandlingen av whiplashgenererad nacksmärta" - Claes Olerud
"Ett tränat öga ser mer, klinisk diagnostik" - Bo C Bertilson

Stort tack till TRIGGER-PUNKT som anordnat dessa seminariedagar på Karolinska sjukhuset och S:t Görans sjukhus!

Marie Keller

Skriven av : Marie Keller

1000 Tecken kvar