FÖRELÄSER PÅ VÄDDÖ FOLKHÖGSKOLA

17 november höll Marie Keller (cert. atlasspecialist) en föreläsning om AtlasPROfilax-metoden på Väddö Folkhögskola i Älmsta. Ett år senare bjöd de in Marie igen för att ännu en gång föreläsa om AtlasPROfilax-metoden.

Marie Keller

Skriven av : Marie Keller

1000 Tecken kvar